Τrimurti Υoga Center

SPINNER_LOADING_ALT

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΕΠΑΦΗ

Τα θετικά της τεχνολογίας, στην υπηρεσία της γιόγκα.

Είτε για λόγους υγειονομικής ασφάλειας είτε λόγω γεωγραφικής απόστασης, βρισκόμαστε σε πραγματικό χρόνο μέσω zoom, για ομαδικές ή προσωπικές συνεδρίες.