Τrimurti Υoga Center

SPINNER_LOADING_ALT

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

Σύμφωνα με την Ινδική και ελληνική φιλοσοφία, όλη η δημιουργία, άρα και το σώμα μας, είναι η <πρόσμιξη> των 5 βασικών στοιχείων: Αιθέρας, αέρας, φωτιά, νερό και γη.

Και τα στα 5 στοιχεία υπάρχει ήχος. Συνεπώς είμαστε 100% ήχος και αυτό καταδεικνύει την μεγάλη επίδραση του ήχου στην ύπαρξή μας. 

Περισσότερα στο αρχείο ήχος.... 

Ήχος