Τrimurti Υoga Center

SPINNER_LOADING_ALT

ΤΑΞΗ ΓΙΟΓΚΑ

Η τάξη γιόγκα έχει διάρκεια ως 90 λεπτά.

Χωρίζεται σε τρία διακριτά μέρη.

1. Εισαγωγική χαλάρωση

2. Άσανα, πραναγιάμα, μούλα, μπάντα

3. Δυναμικός ύπνος - διαλογισμός.

Η εισαγωγική χαλάρωση, έχει στόχο να βοηθήσει τον ασκούμενο να αφήσει έξω από το μάθημα τις έννοιες και τις φροντίδες της καθημερινότητας, ώστε να αποκομίσει τα βέλτιστα από τις πρακτικές.

Το δεύτερο μέρος,  (Άσανα, πραναγιάμα, μούλα, μπάντα), ενοποιεί σώμα και νου.

Οι άσανα, είναι τεχνικές που τοποθετούν το σώμα σε στάσεις, για να αναπτυχθεί η επίγνωση, η χαλάρωση , ο διαλογισμός.

Η πραναγιάμα, χρησιμοποιεί την αναπνοή για να εξισορροπήσει την ενέργεια στο σώμα, ενώ οι μούντρες και οι μπάντες κατευθύνουν την ενέργεια σε συγκεκριμένες περιοχές του σώματος.

Η γιόγκα νίντρα και ο διαλογισμός  είναι μία συστηματική μέθοδος, που επιφέρει σωματική, νοητική και συναισθηματική χαλάρωση.