Τrimurti Υoga Center

SPINNER_LOADING_ALT

Tι Είναι Γιόγκα

"Η Γιόγκα δεν είναι ένας αρχαίος μύθος θαμμένος στη λήθη. Είναι η πιο πολύτιμη κληρονομιά του παρόντος. Είναι η ουσιαστική ανάγκη του σήμερα και ο πολιτισμός του αύριο"

Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι

Η λέξη Γιόγκα, σημαίνει Ένωση, και προέρχεται από την σανσκριτική λέξη Γιούγκ.

Στην ύψιστη έκφρασή της, είναι η ένωση της ατομικής συνειδητότητας με την συμπαντική συνειδητότητα.

Σε πρακτικό επίπεδο όμως, η εφαρμογή των μεθόδων της Γιόγκα, στοχεύει στην επίτευξη της αρμονίας και ισορροπίας , στο σωματικό, νοητικό και συναισθηματικό επίπεδο του ανθρώπου.

Οι πάσης φύσεως δυσκολίες στο σώμα, προέρχονται ή έχουν ως αποτέλεσμα δυσαρμονίες στο νοητικό και στο συναισθηματικό επίπεδο της προσωπικότητας του ατόμου.

Η Γιόγκα  στοχεύει στην άρση αυτών των  δυσκολιών, και συντονίζει όλο τον οργανισμό να εργάζεται για το καλό της ύπαρξής του.

pp Τι είναι γιόγκα

Τι είναι επιτέλους η γιόγκα;